نمایش 1–12 از 70 نتیجه

آهک فله

۱,۸۰۰ تومان
قیمت به ازای هر 1 کیلوگرم ارایه شده است. این نوع آهک به صورت فله ارایه می شود. در اوزان مختلف از 30 کیلوگرم تا ظرفیت بارگیری هر تعداد وانت بار نیسان قابل ارایه است.

آهک کیسه ای دست پر

۸۳,۰۰۰ تومان
آهک تولید شرکت مروارید صدف یزد می باشد که توسط فروشگاه در کیسه گونی معمولی مطابق شکل ظرف شده است.  

اره سامورایی تَربُر و خشک بُر تایوانی

۵۶۰,۰۰۰ تومان
مارک اره استار لکس ساخت تایوان می باشد. فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. لطفا برای خارج از شهر یزد از قبل با فروشگاه هماهنگ نمایید. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035

اره سامورایی تَربُر و خشک بُر تایوانی استار لکس

فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. لطفا برای خارج از شهر یزد از قبل با فروشگاه هماهنگ نمایید. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035

اره سامورایی تَربُر و خشک بُر چینی

۱۶۲,۰۰۰ تومان
مارک اره استار مکس ساخت چین می باشد. فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. لطفا برای خارج از شهر یزد از قبل با فروشگاه هماهنگ نمایید. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035

اره سامورایی تَربُر و خشک بُر چینی دسته سبز

۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. لطفا برای خارج از شهر یزد از قبل با فروشگاه هماهنگ نمایید. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035

اره یزدی 28 سانتی

۶,۰۰۰ تومان
طول تیغه اره 28 سانتی متر است فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد.