نمایش دادن همه 7 نتیجه

سپیدار گچ سمنان

۳۳,۰۰۰ تومان

گچ بتوگیپس

۷۰,۰۰۰ تومان
این نوع گچ به صورت پاکتی ارایه می شود. وزن هر یک کیسه 30 کیلوگرم با تلرانس مثبت و منفی

گچ رازی سمنان

۳۴,۵۰۰ تومان
تولید این نوع گچ توسط شرکت گچ رازی سمنان انجام می شود. این شرکت در سمنان کیلومتر 30 جاده فیروزکوه قرار دارد.

گچ سفید یزد نوع 1

۲۷,۶۰۰ تومان
گچ یزد در شرکت گچ یزد واقع در کیلومتر 5 جاده یزد میبد بعد از اشکذر تولید می شود.

گچ سوپر نگین

۶۲,۰۰۰ تومان
سوپر گچ نگین در شرکت ؟ واقع در کیلومتر ؟ شهر یزد تولید می شود.

گچ مازندران سمنان

۳۴,۵۰۰ تومان
توسط شرکت گچ مازندران سمنان تولید می شود.