نمایش دادن همه 2 نتیجه

پودر سنگ زنبق

۲۱,۷۳۰ تومان
توسط کارخانه زنبق در مسیر جاده یزد به تفت تولید می شود.

پودر سنگ نگین کبیر

۲۱,۷۳۰ تومان
پودر سنگ نگین کبیر توسط کارخانه سنگ نگین در شهر حاجی آباد یزد تولید می شود.