نمایش دادن همه 2 نتیجه

پودر سنگ زنبق

۲۴,۰۰۰ تومان
توسط کارخانه زنبق در مسیر جاده یزد به تفت تولید می شود.

پودر سنگ نگین کبیر

۲۴,۰۰۰ تومان
پودر سنگ نگین کبیر توسط کارخانه سنگ نگین در شهر حاجی آباد یزد تولید می شود.