نمایش دادن همه 4 نتیجه

لوله سیمانی قطر 10 سانت

۳۵,۲۰۰ تومان
طول هر شاحه حدود 2 متر است. قطر داخلی لوله 10 سانتیمتر و قطر خارجی آن 12 سانتیمتر است.

لوله سیمانی قطر 15 سانت

۳۷,۴۰۰ تومان
طول هر شاحه حدود 2 متر است. قطر داخلی لوله حدود 15 سانتیمتر و قطر خارجی حدود 17 سانتیمتر است.

لوله سیمانی قطر 30 سانت

۶۵,۰۰۰ تومان
به صورت هر شاخه ارایه می شود. طول هر شاخه حدود 80 سانتیمتر می باشد.