نمایش یک نتیجه

سیمان گروت

نوع سیمان گروت S 220 است. مخصوص تزریق و پر کردن زیر صفحه ستون های اسکلت فلزی، فونداسیون ماشین آلات