نمایش 1–12 از 38 نتیجه

اره سامورایی تَربُر و خشک بُر تایوانی

۵۶۰,۰۰۰ تومان
مارک اره استار لکس ساخت تایوان می باشد. فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. لطفا برای خارج از شهر یزد از قبل با فروشگاه هماهنگ نمایید. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035

اره سامورایی تَربُر و خشک بُر تایوانی استار لکس

فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. لطفا برای خارج از شهر یزد از قبل با فروشگاه هماهنگ نمایید. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035

اره سامورایی تَربُر و خشک بُر چینی

۱۶۲,۰۰۰ تومان
مارک اره استار مکس ساخت چین می باشد. فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. لطفا برای خارج از شهر یزد از قبل با فروشگاه هماهنگ نمایید. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035

اره سامورایی تَربُر و خشک بُر چینی دسته سبز

۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. لطفا برای خارج از شهر یزد از قبل با فروشگاه هماهنگ نمایید. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035

اره یزدی 28 سانتی

۶,۰۰۰ تومان
طول تیغه اره 28 سانتی متر است فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد.

چسب یک دو سه – استار بوند

۷۰,۰۰۰ تومان
فروش صرفا در محدوده شهر یزد می باشد. تولید شرکت استار بوند می باشد. تلفن فروشگاه: 38203704 با کد شهرستان یزد 035